יום ב', טו’ בשבט תשע”ט
תקנון בית הספר לשנת הלימודים תשע"ח