יום ה', ה’ באלול תשע”ח
דף הבית מרחבי כיתות ייחודיות ביה"ס מועצה ירוקה מקדם בריאות חדר מורים יצירת קשר
09:41 (17/05/18)
09:45 (10/05/18)
.
תקנון בית הספר לשנת הלימודים תשע"ח

הנושא כללי התנהגות תגובה לאחר הפרה ראשונה תגובה לאחר הפרה שנייה תגובה לאחר הפרה שלישית הופעה הולמת התלמיד יגיע עם תלבושת אחידה ועליה סמל המוסד. בשיעורי חנ"ג להגיע עם נעלי ספורט. אין להגיע עם שער פזור, צבע בשיער (נא להקפיד על תספורת מסורתית),חולצת בטן ו/ או מכנסיים חושפים ,עקבים גבוהים ,קבקבים, ציפורניים צבועות, גופיות ועגילים שאינם צמודים לאוזן. רישום בטופס יישום תקנון שיחה של המורה עם התלמיד/ה רישום בטופס יישום תקנון מחנכת תדווח להורים במחברת קשר להתקשר להורים להביא תלבושת רישום בטופס יישום תקנון הזמנת הורים לשיחה עם המחנכת באמצעות מכתב רשמי מהנהלת בית הספר להתקשר להורים להביא תלבושת עמידה בלוח זמנים התלמיד יגיע לבית הספר החל מהשעה 7:45 ועד השעה 8:00 . יש להקפיד להיכנס לכיתה מיד בתום ההפסקה. יש להיות נוכחים במהלך כל השיעורים – ולא לעזוב את שטח הכיתה וביה"ס ללא קבלת אישור. על התלמיד להציג אישורים מתאימים על כל היעדרות. עד- 5 ימי היעדרות יש להמציא אישור הורים ומעבר ל-5 ימי היעדרות, חובה להגיע עם אישור רופא. רישום במזכירות ובטופס יישום תקנון שיחת ברור ציון ביומן הכיתה, בהערות , בגוף יומן השעורים , (איחור או חיסור, אם עזב במהלך יום הלימודים). רישום במזכירות ובטופס יישום תקנון שיחת ברור ציון ביומן הכיתה, בהערות , בגוף יומן השעורים , (איחור או חיסור ,אם עזב במהלך יום הלימודים). מחנכת תדווח להורים במחברת קשר רישום במזכירות ובטופס יישום תקנון שיחת ברור הזמנת הורים לשיחה עם המחנכת במידה שהאיחורים וההיעדרויות מהשיעורים נמשכים, יש לערב גורמים נוספים בביה"ס: מנהלת, יועצת, ובמידת הצורך - קצינת ביקור סדיר פגיעה ברכוש התלמיד ישמור על שלמות ותקינות הציוד של ביה"ס ושל הזולת. שיחת בירור עם -המורה הנוכח יידוע ההורים ע"י המחנכת תשלום הנזק סמכות אנשי החינוך והתנהגות הולמת בשעורים יש לנהוג בכבוד כלפי המורים וצוות בית הספר. רישום בטופס יישום תקנון ובטופס הפרת משמעת 1 שיחת בירור עם המורה הנוכח התנצלות התלמיד בכתב. רישום בטופס יישום תקנון ובטופס הפרת משמעת 2 שיחת בירור עם המורה הנוכח יידוע ההורים במחברת קשר התנצלות התלמיד בכתב. רישום בטופס יישום תקנון ובטופס הפרת משמעת 3- השעיה. שיחת בירור עם המורה הנוכח התנצלות התלמיד בכתב. הזמנת ההורים אלימות מילולית או פיזית אלימות מילולית: קללות, העלבות, הצקות, שמות גנאי, איומים בע"פ, או בכל דרך אחרת. אלימות פיזית: מכות, בעיטות, דחיפות, זריקת חפצים או אבנים,יריקות שימוש בכלים חדים או משחקים אחרים מסוכנים. אלימות ברשת: העלבות, קללות, שפה לא נאותה, הצקות, הוצאה מקבוצה כיתתית, פרסום תמונות ללא רשות או כל מידע שנמסר ללא ידיעת כל הצדדים. בכל שעות היממה. רישום בטופס יישום תקנון ובטופס הפרת משמעת 1 במקרה של אלימות קיצונית שכרוכה בנזקי גוף, רכוש/אחר, התלמיד יושעה מיד! הודעה תימסר להוריו. במקרים מיוחדים, שיתוף מפקחת בית הספר. שיחת בירור עם המורה הנוכח. רישום בטופס יישום תקנון ובטופס הפרת משמעת 2 שיחת בירור עם המורה הנוכח הרחקת התלמיד מהשיעור. התנצלות התלמיד בכתב. זמנת הורי התלמיד לבית הספר לשיחה עם המורה. רישום בטופס יישום תקנון ובטופס הפרת משמעת 3- השעיה . שיחת בירור עם המורה הנוכח שיחה אישית עם התלמיד והוריו בנוכחות מנהלת בית הספר. התנצלות התלמיד בכתב. במקרים מיוחדים, שיתוף מפקחת בית הספר. שימוש בטלפונים סלולריים, טאבלטים, אין להביא טלפונים סלולריים, טאבלטים, רישום בטופס יישום תקנון החרמת המכשיר עד סוף היום. יידוע ההורים במחברת קשר. רישום בטופס יישום תקנון החרמת המכשיר עד סוף היום. יידוע ההורים באמצעות מכתב רישום בטופס יישום תקנון החרמת המכשיר והשארתו אצל המנהלת עד להגעת ההורים. שיחת בירור: מורה+ הורה+ תלמיד הכנת שעורים יש לבצע את המטלות ,המשימות הלימודיות והשיעורים הניתנים לבית. מטרתם תרגול ושינון של חומר שנלמד בכיתה או השלמת חומר. רישום בטופס יישום תקנון שיחת ברור. רישום בטופס יישום תקנון שיחת ברור. יידוע ההורים במחברת קשר רישום בטופס יישום תקנון שיחת ברור. הזמנת ההורים לשיחה ע"י מחנכת הכיתה הבאת ציוד יש להביא ציוד לימודי על מנת לתפקד כנדרש בשיעור על פי מערכת השעות. רישום בטופס יישום תקנון שיחת ברור. רישום בטופס יישום תקנון שיחת ברור. יידוע ההורים במחברת קשר בית הספר. רישום בטופס יישום תקנון שיחת ברור. הזמנת ההורים לשיחה ע"י מחנכת הכיתה מכתב רשמי מהנהלת בית הספר. במידה והדבר נמשך, יש לערב גורמים נוספים בביה"ס: מנהלת, יועצת ארוחה בריאה ארוחת הבוקר תכיל כריך ופרי ללא דברי מתיקה. רישום בטופס יישום תקנון רישום בטופס יישום תקנון יידוע ההורים במחברת קשר בית הספר. רישום בטופס יישום תקנון הזמנת ההורים לשיחה ע"י מחנכת הכיתה מכתב רשמי מהנהלת בית הספר