יום ה', ה’ באלול תשע”ח
דף הבית מרחבי כיתות ייחודיות ביה"ס מועצה ירוקה מקדם בריאות חדר מורים יצירת קשר
09:41 (17/05/18)
09:45 (10/05/18)
.

זמני השעורים - שעור ראשון 8:00 – 8:50 - שעור שני 8:50 – 9:40 - ארוחת עשר 9:40 – 9:55 - הפסקה 9:55 – 10:15 - שעור שלישי 10:15 – 11:00 - שעור רביעי 11:00 – 11:45 - הפסקה 11:45 – 12:05 - שעור חמישי 12:05 – 12:50 - שעור שישי 12:50 – 13:35 - שיעור שביעי 13:35 – 14:20 - שיעור שמיני 14:20 – 15:05