יום ב', טו’ בשבט תשע”ט

יישומון גופים לוח מסמרים שברים פשוטים