יום ב', טו’ בשבט תשע”ט
תלמידי כתה ה' עם המורה גלי הכינו סרט לסיכום שנת הלימודים המדהימה שהייתה להם.

*אובייקט:סרט סופשנה כיתה ה*